keskiviikko 3. lokakuuta 2007

Väestämisvelevollissuuvesta

Tulipaha tuossa eilissä ehtoona asjaa komentokorsuu. Usottako jotta mie meinasi lentiä peresiilleni, ku piäsin sinne: Herroilla ol sielä televisijo! Ei meilä mosureilla vuan! No, sielähä se akrekaatti huutaa mäillä yötäpäivää muutennii, jotta kai siittä sitte riittääpi virtaskaista yhtee televisijooki.

No emmie siitä ruvenna kirijottammaa, ku heitillä ompi tuo televisijo, vua siitä mittee sieltä tul. Emmie sitä ohojelmoo kokonaa kerinnä siinä kahtoo, ku ol kiire takasii ommaa korsuu, mut semmie siitä kerkesi kahtoo, jotta nuo mannet hyö ovattii lainkuulijaasta kansoo! Ainannii on tuo tieliikeennlaki hallusa, vaekka rikoslain kansa oiski sitte vähä niipunnaappusest.

Mie oun aina luullu, jotta väestämivelevollissuus osotettaa eriksensä liikennemerkkilöilä, vua manneilla onnii omat systeemisä siinännii. Heilä jos joku onpi olluna onnettommuvesa, nii häne sukusa suapi siitä etuajo-oekeuven ja se kuka sen onnettommuveen aihevutti, nii häne suvullasa onnii siitä lähtije väestämisvelevollissuus kohattaessa.

Elikkähäntä jos ny vaikka Aleksi ompi piästännä Feijusta ilimat pihalle, nii Aleksin suvulla onnii siitä lähtijen väestämisvelevollissuus ja Feijun suvulla etuajo-oekeus. Kaikkee hyö keksiivättii! Jos piästettää jostainnii ilimat pihalle, niin sukulaeset suavat etuajo-oekevuuen ja tiän pistäjän sukulaesile tuas tulloopi väestämisvelevollissuus kohattaesa.

Vua kaet tuo on sittennii hyvä asja ku hyö tuolviisii sutjakasti toisijjaa väestellööt, nii eivät nii helepolla törmäele toestesa puukkoloehe. Mut ny miun pittää tästä lähtöö luotiloeta väestelemmää. Kuuluu nuapur sielä tuas remeltävä. Suataspa tännennii tuommoset etuajo-oekeus ja väestämisvelvollissuus siännöt!