keskiviikko 19. marraskuuta 2008

Hävetkee!

Justiisa ko myö piästii erroo siitä politrukin perhanasta, (Mistä vihulaiselle kiitos!) myö suahaa rintamalehestä lukkee, jotta tiä Halla-aho, vai mikä hää ny on, onnii yllyttänynnä raiskavuksii! No voi yhen kerran. Semmostako myö ny mäntiikii iänestämmää?! Kaikkee sitä männööki immeine tekemää!

Mut sit myö käytii netisä kahtomasa sitä Halla-ahon kirijotusta. (Komppanijan piäliköllä onnii näjetsen semmone läptoppi, vai mikskä hää sitä ny sannookaa ja mokkula milä suapi nettiyhtevyyen tiälä rintamallannii.) No arvuattako mitä? Eihä tiä Halla-aho siinä kirijotuksessaa kettää kehottanna raiskoomaa! Kuka samperin vähä-älyne sitä juttuva ol lukenna?!

Pittee iha laittoo tähä pätkä siitä kirijotuksesta: "Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan."

Onko niä vihernaiset, vai mittee hyö ny ovatkee, puonneet piällee syntyissää? Hyö rupijaaat syyttämmee iha syytöntä immeistä semmosesta mitä hää ei oo eis tehnynnä! Justiisa lujettii rintamalehestä, jotta hyö ovattii oekee tehneet polliisille tutkintapyynnön, vai mikä se ny oli. Ensinnä olvat joutunneet viikon miettimmää jotta mikä siinä Halla-ahon jutusa vois olla rikosnimike, mistä häntä vois syyttee. Eikö hyö ees sitä tienneet? Eikö hää ny kehottantkaa kettää raiskoomaa?

No voi yhen kerran, mie sanon! Ja tämmöset piällee puonneetko sitte hoitaa meijän asjoita evuskunnas ja valtuustolois? Ketkä helevatan valopiät heit on sinne valinnunna? Eivät ies ossaa piättee onko tiä Halla-aho ny kehottanunna raiskoomaa vai ei?

Ja ko hää ei ies ollunna kehottanna kettää siihe! Emmie mittee hienoi koululoit oo käynynnä, mut kyl miekii ny sen verra ymmärrän jottei siinä kettää kehotettu raiskoomaa! Jos mie kehottasin jottainnii raiskoomaa, nii mie sanosin: Mää ja raiskoo! Halla-aho, hää sano jotennii tälviisii: "Ko naisii raiskataa yhä enemmä, nii ois parree jot jos joku kerra raiskataa, nii hää ois semmone immeine ko on niä raiskaajat alunperinnii tänne kyöränny, eikä semmone ko ei oo niitä raiskaajia tänne ies halunnu! Sais näjetsen sillon tuntija omasa nahassaa sen monkulttuurin ihanuuven!"

Eikö niä piällee puonneet ies ymmärä lukemaasa? Pittääkö tämmösen korpisoturin ruveta heitille viäntämmee rautalankasta jotta mitä mikäkii suomen kielen sana tarkottee?! Halla-aho TOIVO siinä jot JOS JOKU RAISKATAA, nii hää EI OIS semmone ko ei oo kenellekkää mittää pahhoo tehnynä, vua MIELUUMMI SEMMONE ko on MAHOLLISTANNA jot tänne meitin kauniisee Suomen muaha tulloo ulukomaelta semmosii immeisii ketkä raiskoo!

Mikä täsä on nii vaekee ymmärtee?! Sen toevomine jot jos jottai sattuu, nii siitä seuraa jottai muuta, ei oo kehottamista! Yliopistoloita käyvää ja koulunpenkkiä kulutettaa vuoskauvet, eikä sit ies sen vertoo opita siellä jotta mitä mikäkii oikijast tarkottaa!

Eikä se toivomine ies ollunna sen koko kirijotuksen piätarkotus. Hää kerto jot er puolila mualimmaa, misä vua on otettu muahanmuuttajjii muhamettilaisista maista, hyö ovat syyllistynneet raiskavuksii suhteellisest palajo enemmä ko heitin ossuutesa on väjestöstä. Sitte hää kerto jot muhamettilaisisa maisa miehet kohtelloo naisii ko koirii ja hänellä ol oekee linkkilöi niihi lähteisii mitä hää käytti. Jotta ei hää niitä omasta piästää keksinnä.

Miun tek iha pahhoo lukkee sitä mite hyö naisii siel kohtelloot. Mie en kohtelis ies miun koiroo silviisi ko musulmaanit kohteloo naisiisa. Ja sit heittilöi pittää kyörätä tänne nii paljo et koht piät kolkkaa vastatuste! Ja sit ko hyö raiskoovat tiälä Suomesa jonkun, niiko on monesti ny käynynnä, nii nää viherakat sannoo vua jotta raiskooha suomalaisettii miehet!!!

HÄVETKEE!!! Ettäkö työ ou niihi naesjärjestölöihinnä liittynneet sitä vaste jotta työ saisia parannettuu naesten asemoo Suomesa ja Euroopasa! Mite hää paranoo jos tänne kyörätää semmosii miehii ulukomaelta, jotka on jo kotona oppinneet jotta kamelikkii on aravokkaampi ko naene. Ja sitte ko joku MIES sannoo jotta tää on viärin, nii työ alatta väköttämmää ja viäntelemmää häne sanomissiisa!!!

HÄVETKEE!!!

perjantai 31. lokakuuta 2008

Rakkauden Ministeriöstä, uuskielestä ja kaikesta muusta sellaisesta

-Komppania...Asento! Ilmoitan Poliittiselle Komissaarille! Huomio! Katse oikeaan...PÄIN!
-Toveri Komissaari! Komppania järjestäytyneenä puhutteluunne!
-Kiitän! Hyvää huomenta komppania!
-HYVÄÄ HUOMENTA TOVERI KOMISSAARI!!!
-Katse eteenpäin! Lepo!
-Toverit sotilaat! Olen tullut puhumaan teille vakavasta asiasta. Natsit ovat päässeet valtaan isänmaassamme!

Rivistöstä kuuluu kohahdus ja huudahduksia:
-Ei helevetti!
-Mite hyö ny valtaa piäs ku meitillähä ol justiisa vualit ja temarittii sae oekee torjuntavoeton!

-Hiljaa rivissä! Komppanianpäällikkö karjaisee.

-Kiitos toveri yliluutnantti, mutta antaa miesten osoittaa paheksuntansa tätä vakavaa, yhteiskuntamme demokraattisuutta uhkaavaa kehitystä vastaan.

-Anteeksi! Toveri Komissaari! Miten jotain tällaista on voinut tapahtua? Olen yhtä ihmeissäni kuin miehetkin. Rintamalehdessä ei ole ollut mitään tästä.

-Ymmärrän hämmästyksenne koska ette kuulu tiedostavaan kansanosaan, kuten me poliittisesti valveutuneet. Teidän onneksenne olemme ohjaamassa ja neuvomassa teitä sotilaita kohti poliittista valveutuneisuutta.
-Toverit! Puhun näiden saastaisten natsien, Perussuomalaisten saamasta kannatuksesta juuri suoritetuissa vaaleissa!

Taas rivistöstä kuuluu kohahdus ja huutelua:
-Vua eihä hyö suanunna ko vähä yl viis rosenttija äänilöestä!
-Mite ne ny muka valtaa pääs! Eihä ne saanu ku muutaman paikan ja neki vaa kunnanvaltuustoihi!
-Mitä se nyt kohkaa? Eihä Perusuomalaiset mittää natseja oo?

-Hiljaa rivissä! Karjaisee tällä kertaa komissaari.
-Koska ette ole edistyksellisiä ja poliittisesti tiedostavia, ette luonnollisestikaan ymmärrä että tällainen kehitys on erittäin vaarallista maamme monikulttuurisen kehityksen kannalta! Perussuomalaisten saama yli viiden prosentin ääniosuus vaaleissa on vakava osoitus siitä, että osa kansasta ei vielä ymmärrä että me tarvitsemme maahanmuuttajia! Ja jos Perussuomalaiset saivat nyt yli viisi prosenttia äänistä, on olemassa vaara että he saavat eduskuntavaaleissa vielä enemmän!

Rivistöstä kuuluu mutinaa:
-Mihi myö niitä ulukomaan eläviä oekee tarvitaa? Parisattootuhatta immeistä o ilima töetä ja lissää vua elätettävijä pittääs kyörätä täne ulukomaelta ast.

-Mitä minä kuulen?! Komissaari ärähtää.
-Kyseenalaistaako joku täällä maassamme harjoitetun vastuullisen maahanmuuttopolitiikan?!

Tällä kertaa mutina alkaa jo olla uhkaavaa:
-Mikä vitun "vastuulline politiikka"?
-Mutiaisia kuskataa tänne tolkuttomasti valtion varoilla elätettäväks ja se on sit muka "vastuullista".
-Asuis itte saatana Abdullahin ja Ibrahimin naapurisa nii tietäis mite kivaa se on. Vittu, kersat uskala enää kouluu mennä ku taatelintallajien mukulat kiusaa niitä!

-Kuka siellä huutelee?! Komissaari karjaisee.
-Yliluutnantti! Ettekö te saa pidettyä komppanianne kurissa?! Pitääkö minun ottaa yhteyttä Rakkauden Ministeriöön, että tulevat hakemaan teidät ja miehenne uudelleenkoulutukseen?

Hiljaisuus laskeutuu, kun pelätyt sanat "Rakkauden Ministeriö" uppoavat miesten tajuntaan. Jokainen tuntee jonkun joka on kadonnut sen kuulusteluhuoneisiin.

-Huomaan että natsien salakavala propaganda on vaikuttanut tässäkin komppaniassa! Väitteet siitä että maahanmuuttajajien lapset aiheuttaisivat ongelmia koululaitoksessa ovat silkkaa valhetta ja natsien propagandaa! Samoin se, että maahanmuuttajat olisivat yhteiskunnan elättejä! He ovat arvokas voimavara, jota meidän maallamme ei ole varaa menettää!

-Juu! Varsinaisii kultamunnii! Kuuluu rivistöstä, joka räjähtää hillittömään nauruun.
-Eivät oo vielä vua kuoriutunneet!

-HILJAA RIVISSÄ! Komppanianpäällikkö huutaa pää punaisena.
-Tämä on Suomen Armeijan joukko-osasto, eikä mikään Rajamäen rykmentti! Jos joku haluaa tutustua Rakkauden Ministeriöön henkilökohtaisesti, se on kyllä järjestettävissä.

Taas rivistö vakavoituu, kuin taikaiskusta.

-Toverit! Komissaari jatkaa puhettaan.
-Meidän on estettävä tämän valheellisen propagandan edelleen levittäminen! Siksi on ensiarvoisen tärkeää ettemme salli näiden natsien levittää vihasanomaansa kunnanvaltuustoissa vapaasti! Onneksi Rakkauden Ministeriö alkaa ohjeistaa valtuustojen puheenjohtajia siitä, miten natsien suut saadaan tukittua. Jos Perussuomalaisten valtuutetut puhuvat sanankin harjoitettua politiikkaa vastaan, he pääsevät uudelleenkoulutukseen Rakkauden ministeriön leireille.

-Toveri Komissaari! Eikös sensuuri ole perustuslaissa kielletty? Kuuluu rivistöstä.
-Nii justiisa! Eiks tiälä piittääs olla mielipitteen ja ilimasun vappaus?
-Eiks nykysi saa ees arvostella harjotettua politiikkaa?

Komissaarin kasvot muuttuvat kirkkaan punaisiksi ja hän haukkoo henkeään.
-Perustuslaki! Mielipiteen vapaus! Tämähän on kapinaa!
-Yliluutnantti! Mistä teidän miehenne tuntevat nuo sanat? Nehän on poistettu uuskielestä jo ajat sitten!
Toveri komissaari! Tämä on reserviläis yksikkö! Miehet ovat sitä ikäluokkaa, kun perustus... Korjaan! Nämä tunnistamattomat ja sisällyksettömät sanat vielä kuuluivat kieleen!

-Minusta alkaa tosiaan tuntua, että te ja miehenne olette uudelleenkoulutuksen tarpeessa. Komissaari sanoo uhkaavasti.

-Ja mie oisin naemaloman tarpiessa! Kuuluu rivistöstä.

-Kapinaa! Komissaari huutaa ja koettaa samalla vetää pistoolia kotelosta.
-Yliluutnantti! Teidät ja miehenne on pidätetty! Pysykää paikoillanne, kun käyn komentoteltassa soittamassa sotilaspoliisin paikalle!

Yhtäkkiä ilmaa halkoo korviahuumaava ujellus. Komppanianpäällikkö ja miehet heittäytyvät maahan kranaattien iskiessä ympärille. Sirpaleet surahtelevat ilmassa. Komissaari seisoo hetken ällistynyt ilme kasvoillaan. Yhtäkkiä veri alkaa valua hänen suupielestään ja hänen polvensa notkahtavat. Komissaari putoaa polvilleen ja pitelee vatsaansa.
-Lääkintämies... hän kuiskaa, ennen kuin kaatuu kasvot edellä maahan.

Keskitys loppuu yhtä yllättäen kuin alkoikin. Miehet nousevat ja pudistelevat multaa vaatteistaan.
-Kuulko kukkaa mitä hää sano enneko kuukahti?
-Lääkintämiestähä tuo kaipaili.
-Kah, mikä se sellane on?
- Tiedä häntä. Komppanian päällikkö sanoo ja kaivaa pienen kirjasen taskustaan.
-Ei sitä ainakaa uusimmassa uuskielen sanakirjassa näytä olevan.