keskiviikko 19. marraskuuta 2008

Hävetkee!

Justiisa ko myö piästii erroo siitä politrukin perhanasta, (Mistä vihulaiselle kiitos!) myö suahaa rintamalehestä lukkee, jotta tiä Halla-aho, vai mikä hää ny on, onnii yllyttänynnä raiskavuksii! No voi yhen kerran. Semmostako myö ny mäntiikii iänestämmää?! Kaikkee sitä männööki immeine tekemää!

Mut sit myö käytii netisä kahtomasa sitä Halla-ahon kirijotusta. (Komppanijan piäliköllä onnii näjetsen semmone läptoppi, vai mikskä hää sitä ny sannookaa ja mokkula milä suapi nettiyhtevyyen tiälä rintamallannii.) No arvuattako mitä? Eihä tiä Halla-aho siinä kirijotuksessaa kettää kehottanna raiskoomaa! Kuka samperin vähä-älyne sitä juttuva ol lukenna?!

Pittee iha laittoo tähä pätkä siitä kirijotuksesta: "Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan."

Onko niä vihernaiset, vai mittee hyö ny ovatkee, puonneet piällee syntyissää? Hyö rupijaaat syyttämmee iha syytöntä immeistä semmosesta mitä hää ei oo eis tehnynnä! Justiisa lujettii rintamalehestä, jotta hyö ovattii oekee tehneet polliisille tutkintapyynnön, vai mikä se ny oli. Ensinnä olvat joutunneet viikon miettimmää jotta mikä siinä Halla-ahon jutusa vois olla rikosnimike, mistä häntä vois syyttee. Eikö hyö ees sitä tienneet? Eikö hää ny kehottantkaa kettää raiskoomaa?

No voi yhen kerran, mie sanon! Ja tämmöset piällee puonneetko sitte hoitaa meijän asjoita evuskunnas ja valtuustolois? Ketkä helevatan valopiät heit on sinne valinnunna? Eivät ies ossaa piättee onko tiä Halla-aho ny kehottanunna raiskoomaa vai ei?

Ja ko hää ei ies ollunna kehottanna kettää siihe! Emmie mittee hienoi koululoit oo käynynnä, mut kyl miekii ny sen verra ymmärrän jottei siinä kettää kehotettu raiskoomaa! Jos mie kehottasin jottainnii raiskoomaa, nii mie sanosin: Mää ja raiskoo! Halla-aho, hää sano jotennii tälviisii: "Ko naisii raiskataa yhä enemmä, nii ois parree jot jos joku kerra raiskataa, nii hää ois semmone immeine ko on niä raiskaajat alunperinnii tänne kyöränny, eikä semmone ko ei oo niitä raiskaajia tänne ies halunnu! Sais näjetsen sillon tuntija omasa nahassaa sen monkulttuurin ihanuuven!"

Eikö niä piällee puonneet ies ymmärä lukemaasa? Pittääkö tämmösen korpisoturin ruveta heitille viäntämmee rautalankasta jotta mitä mikäkii suomen kielen sana tarkottee?! Halla-aho TOIVO siinä jot JOS JOKU RAISKATAA, nii hää EI OIS semmone ko ei oo kenellekkää mittää pahhoo tehnynä, vua MIELUUMMI SEMMONE ko on MAHOLLISTANNA jot tänne meitin kauniisee Suomen muaha tulloo ulukomaelta semmosii immeisii ketkä raiskoo!

Mikä täsä on nii vaekee ymmärtee?! Sen toevomine jot jos jottai sattuu, nii siitä seuraa jottai muuta, ei oo kehottamista! Yliopistoloita käyvää ja koulunpenkkiä kulutettaa vuoskauvet, eikä sit ies sen vertoo opita siellä jotta mitä mikäkii oikijast tarkottaa!

Eikä se toivomine ies ollunna sen koko kirijotuksen piätarkotus. Hää kerto jot er puolila mualimmaa, misä vua on otettu muahanmuuttajjii muhamettilaisista maista, hyö ovat syyllistynneet raiskavuksii suhteellisest palajo enemmä ko heitin ossuutesa on väjestöstä. Sitte hää kerto jot muhamettilaisisa maisa miehet kohtelloo naisii ko koirii ja hänellä ol oekee linkkilöi niihi lähteisii mitä hää käytti. Jotta ei hää niitä omasta piästää keksinnä.

Miun tek iha pahhoo lukkee sitä mite hyö naisii siel kohtelloot. Mie en kohtelis ies miun koiroo silviisi ko musulmaanit kohteloo naisiisa. Ja sit heittilöi pittää kyörätä tänne nii paljo et koht piät kolkkaa vastatuste! Ja sit ko hyö raiskoovat tiälä Suomesa jonkun, niiko on monesti ny käynynnä, nii nää viherakat sannoo vua jotta raiskooha suomalaisettii miehet!!!

HÄVETKEE!!! Ettäkö työ ou niihi naesjärjestölöihinnä liittynneet sitä vaste jotta työ saisia parannettuu naesten asemoo Suomesa ja Euroopasa! Mite hää paranoo jos tänne kyörätää semmosii miehii ulukomaelta, jotka on jo kotona oppinneet jotta kamelikkii on aravokkaampi ko naene. Ja sitte ko joku MIES sannoo jotta tää on viärin, nii työ alatta väköttämmää ja viäntelemmää häne sanomissiisa!!!

HÄVETKEE!!!