keskiviikko 19. marraskuuta 2008

Hävetkee!

Justiisa ko myö piästii erroo siitä politrukin perhanasta, (Mistä vihulaiselle kiitos!) myö suahaa rintamalehestä lukkee, jotta tiä Halla-aho, vai mikä hää ny on, onnii yllyttänynnä raiskavuksii! No voi yhen kerran. Semmostako myö ny mäntiikii iänestämmää?! Kaikkee sitä männööki immeine tekemää!

Mut sit myö käytii netisä kahtomasa sitä Halla-ahon kirijotusta. (Komppanijan piäliköllä onnii näjetsen semmone läptoppi, vai mikskä hää sitä ny sannookaa ja mokkula milä suapi nettiyhtevyyen tiälä rintamallannii.) No arvuattako mitä? Eihä tiä Halla-aho siinä kirijotuksessaa kettää kehottanna raiskoomaa! Kuka samperin vähä-älyne sitä juttuva ol lukenna?!

Pittee iha laittoo tähä pätkä siitä kirijotuksesta: "Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan."

Onko niä vihernaiset, vai mittee hyö ny ovatkee, puonneet piällee syntyissää? Hyö rupijaaat syyttämmee iha syytöntä immeistä semmosesta mitä hää ei oo eis tehnynnä! Justiisa lujettii rintamalehestä, jotta hyö ovattii oekee tehneet polliisille tutkintapyynnön, vai mikä se ny oli. Ensinnä olvat joutunneet viikon miettimmää jotta mikä siinä Halla-ahon jutusa vois olla rikosnimike, mistä häntä vois syyttee. Eikö hyö ees sitä tienneet? Eikö hää ny kehottantkaa kettää raiskoomaa?

No voi yhen kerran, mie sanon! Ja tämmöset piällee puonneetko sitte hoitaa meijän asjoita evuskunnas ja valtuustolois? Ketkä helevatan valopiät heit on sinne valinnunna? Eivät ies ossaa piättee onko tiä Halla-aho ny kehottanunna raiskoomaa vai ei?

Ja ko hää ei ies ollunna kehottanna kettää siihe! Emmie mittee hienoi koululoit oo käynynnä, mut kyl miekii ny sen verra ymmärrän jottei siinä kettää kehotettu raiskoomaa! Jos mie kehottasin jottainnii raiskoomaa, nii mie sanosin: Mää ja raiskoo! Halla-aho, hää sano jotennii tälviisii: "Ko naisii raiskataa yhä enemmä, nii ois parree jot jos joku kerra raiskataa, nii hää ois semmone immeine ko on niä raiskaajat alunperinnii tänne kyöränny, eikä semmone ko ei oo niitä raiskaajia tänne ies halunnu! Sais näjetsen sillon tuntija omasa nahassaa sen monkulttuurin ihanuuven!"

Eikö niä piällee puonneet ies ymmärä lukemaasa? Pittääkö tämmösen korpisoturin ruveta heitille viäntämmee rautalankasta jotta mitä mikäkii suomen kielen sana tarkottee?! Halla-aho TOIVO siinä jot JOS JOKU RAISKATAA, nii hää EI OIS semmone ko ei oo kenellekkää mittää pahhoo tehnynä, vua MIELUUMMI SEMMONE ko on MAHOLLISTANNA jot tänne meitin kauniisee Suomen muaha tulloo ulukomaelta semmosii immeisii ketkä raiskoo!

Mikä täsä on nii vaekee ymmärtee?! Sen toevomine jot jos jottai sattuu, nii siitä seuraa jottai muuta, ei oo kehottamista! Yliopistoloita käyvää ja koulunpenkkiä kulutettaa vuoskauvet, eikä sit ies sen vertoo opita siellä jotta mitä mikäkii oikijast tarkottaa!

Eikä se toivomine ies ollunna sen koko kirijotuksen piätarkotus. Hää kerto jot er puolila mualimmaa, misä vua on otettu muahanmuuttajjii muhamettilaisista maista, hyö ovat syyllistynneet raiskavuksii suhteellisest palajo enemmä ko heitin ossuutesa on väjestöstä. Sitte hää kerto jot muhamettilaisisa maisa miehet kohtelloo naisii ko koirii ja hänellä ol oekee linkkilöi niihi lähteisii mitä hää käytti. Jotta ei hää niitä omasta piästää keksinnä.

Miun tek iha pahhoo lukkee sitä mite hyö naisii siel kohtelloot. Mie en kohtelis ies miun koiroo silviisi ko musulmaanit kohteloo naisiisa. Ja sit heittilöi pittää kyörätä tänne nii paljo et koht piät kolkkaa vastatuste! Ja sit ko hyö raiskoovat tiälä Suomesa jonkun, niiko on monesti ny käynynnä, nii nää viherakat sannoo vua jotta raiskooha suomalaisettii miehet!!!

HÄVETKEE!!! Ettäkö työ ou niihi naesjärjestölöihinnä liittynneet sitä vaste jotta työ saisia parannettuu naesten asemoo Suomesa ja Euroopasa! Mite hää paranoo jos tänne kyörätää semmosii miehii ulukomaelta, jotka on jo kotona oppinneet jotta kamelikkii on aravokkaampi ko naene. Ja sitte ko joku MIES sannoo jotta tää on viärin, nii työ alatta väköttämmää ja viäntelemmää häne sanomissiisa!!!

HÄVETKEE!!!

perjantai 31. lokakuuta 2008

Rakkauden Ministeriöstä, uuskielestä ja kaikesta muusta sellaisesta

-Komppania...Asento! Ilmoitan Poliittiselle Komissaarille! Huomio! Katse oikeaan...PÄIN!
-Toveri Komissaari! Komppania järjestäytyneenä puhutteluunne!
-Kiitän! Hyvää huomenta komppania!
-HYVÄÄ HUOMENTA TOVERI KOMISSAARI!!!
-Katse eteenpäin! Lepo!
-Toverit sotilaat! Olen tullut puhumaan teille vakavasta asiasta. Natsit ovat päässeet valtaan isänmaassamme!

Rivistöstä kuuluu kohahdus ja huudahduksia:
-Ei helevetti!
-Mite hyö ny valtaa piäs ku meitillähä ol justiisa vualit ja temarittii sae oekee torjuntavoeton!

-Hiljaa rivissä! Komppanianpäällikkö karjaisee.

-Kiitos toveri yliluutnantti, mutta antaa miesten osoittaa paheksuntansa tätä vakavaa, yhteiskuntamme demokraattisuutta uhkaavaa kehitystä vastaan.

-Anteeksi! Toveri Komissaari! Miten jotain tällaista on voinut tapahtua? Olen yhtä ihmeissäni kuin miehetkin. Rintamalehdessä ei ole ollut mitään tästä.

-Ymmärrän hämmästyksenne koska ette kuulu tiedostavaan kansanosaan, kuten me poliittisesti valveutuneet. Teidän onneksenne olemme ohjaamassa ja neuvomassa teitä sotilaita kohti poliittista valveutuneisuutta.
-Toverit! Puhun näiden saastaisten natsien, Perussuomalaisten saamasta kannatuksesta juuri suoritetuissa vaaleissa!

Taas rivistöstä kuuluu kohahdus ja huutelua:
-Vua eihä hyö suanunna ko vähä yl viis rosenttija äänilöestä!
-Mite ne ny muka valtaa pääs! Eihä ne saanu ku muutaman paikan ja neki vaa kunnanvaltuustoihi!
-Mitä se nyt kohkaa? Eihä Perusuomalaiset mittää natseja oo?

-Hiljaa rivissä! Karjaisee tällä kertaa komissaari.
-Koska ette ole edistyksellisiä ja poliittisesti tiedostavia, ette luonnollisestikaan ymmärrä että tällainen kehitys on erittäin vaarallista maamme monikulttuurisen kehityksen kannalta! Perussuomalaisten saama yli viiden prosentin ääniosuus vaaleissa on vakava osoitus siitä, että osa kansasta ei vielä ymmärrä että me tarvitsemme maahanmuuttajia! Ja jos Perussuomalaiset saivat nyt yli viisi prosenttia äänistä, on olemassa vaara että he saavat eduskuntavaaleissa vielä enemmän!

Rivistöstä kuuluu mutinaa:
-Mihi myö niitä ulukomaan eläviä oekee tarvitaa? Parisattootuhatta immeistä o ilima töetä ja lissää vua elätettävijä pittääs kyörätä täne ulukomaelta ast.

-Mitä minä kuulen?! Komissaari ärähtää.
-Kyseenalaistaako joku täällä maassamme harjoitetun vastuullisen maahanmuuttopolitiikan?!

Tällä kertaa mutina alkaa jo olla uhkaavaa:
-Mikä vitun "vastuulline politiikka"?
-Mutiaisia kuskataa tänne tolkuttomasti valtion varoilla elätettäväks ja se on sit muka "vastuullista".
-Asuis itte saatana Abdullahin ja Ibrahimin naapurisa nii tietäis mite kivaa se on. Vittu, kersat uskala enää kouluu mennä ku taatelintallajien mukulat kiusaa niitä!

-Kuka siellä huutelee?! Komissaari karjaisee.
-Yliluutnantti! Ettekö te saa pidettyä komppanianne kurissa?! Pitääkö minun ottaa yhteyttä Rakkauden Ministeriöön, että tulevat hakemaan teidät ja miehenne uudelleenkoulutukseen?

Hiljaisuus laskeutuu, kun pelätyt sanat "Rakkauden Ministeriö" uppoavat miesten tajuntaan. Jokainen tuntee jonkun joka on kadonnut sen kuulusteluhuoneisiin.

-Huomaan että natsien salakavala propaganda on vaikuttanut tässäkin komppaniassa! Väitteet siitä että maahanmuuttajajien lapset aiheuttaisivat ongelmia koululaitoksessa ovat silkkaa valhetta ja natsien propagandaa! Samoin se, että maahanmuuttajat olisivat yhteiskunnan elättejä! He ovat arvokas voimavara, jota meidän maallamme ei ole varaa menettää!

-Juu! Varsinaisii kultamunnii! Kuuluu rivistöstä, joka räjähtää hillittömään nauruun.
-Eivät oo vielä vua kuoriutunneet!

-HILJAA RIVISSÄ! Komppanianpäällikkö huutaa pää punaisena.
-Tämä on Suomen Armeijan joukko-osasto, eikä mikään Rajamäen rykmentti! Jos joku haluaa tutustua Rakkauden Ministeriöön henkilökohtaisesti, se on kyllä järjestettävissä.

Taas rivistö vakavoituu, kuin taikaiskusta.

-Toverit! Komissaari jatkaa puhettaan.
-Meidän on estettävä tämän valheellisen propagandan edelleen levittäminen! Siksi on ensiarvoisen tärkeää ettemme salli näiden natsien levittää vihasanomaansa kunnanvaltuustoissa vapaasti! Onneksi Rakkauden Ministeriö alkaa ohjeistaa valtuustojen puheenjohtajia siitä, miten natsien suut saadaan tukittua. Jos Perussuomalaisten valtuutetut puhuvat sanankin harjoitettua politiikkaa vastaan, he pääsevät uudelleenkoulutukseen Rakkauden ministeriön leireille.

-Toveri Komissaari! Eikös sensuuri ole perustuslaissa kielletty? Kuuluu rivistöstä.
-Nii justiisa! Eiks tiälä piittääs olla mielipitteen ja ilimasun vappaus?
-Eiks nykysi saa ees arvostella harjotettua politiikkaa?

Komissaarin kasvot muuttuvat kirkkaan punaisiksi ja hän haukkoo henkeään.
-Perustuslaki! Mielipiteen vapaus! Tämähän on kapinaa!
-Yliluutnantti! Mistä teidän miehenne tuntevat nuo sanat? Nehän on poistettu uuskielestä jo ajat sitten!
Toveri komissaari! Tämä on reserviläis yksikkö! Miehet ovat sitä ikäluokkaa, kun perustus... Korjaan! Nämä tunnistamattomat ja sisällyksettömät sanat vielä kuuluivat kieleen!

-Minusta alkaa tosiaan tuntua, että te ja miehenne olette uudelleenkoulutuksen tarpeessa. Komissaari sanoo uhkaavasti.

-Ja mie oisin naemaloman tarpiessa! Kuuluu rivistöstä.

-Kapinaa! Komissaari huutaa ja koettaa samalla vetää pistoolia kotelosta.
-Yliluutnantti! Teidät ja miehenne on pidätetty! Pysykää paikoillanne, kun käyn komentoteltassa soittamassa sotilaspoliisin paikalle!

Yhtäkkiä ilmaa halkoo korviahuumaava ujellus. Komppanianpäällikkö ja miehet heittäytyvät maahan kranaattien iskiessä ympärille. Sirpaleet surahtelevat ilmassa. Komissaari seisoo hetken ällistynyt ilme kasvoillaan. Yhtäkkiä veri alkaa valua hänen suupielestään ja hänen polvensa notkahtavat. Komissaari putoaa polvilleen ja pitelee vatsaansa.
-Lääkintämies... hän kuiskaa, ennen kuin kaatuu kasvot edellä maahan.

Keskitys loppuu yhtä yllättäen kuin alkoikin. Miehet nousevat ja pudistelevat multaa vaatteistaan.
-Kuulko kukkaa mitä hää sano enneko kuukahti?
-Lääkintämiestähä tuo kaipaili.
-Kah, mikä se sellane on?
- Tiedä häntä. Komppanian päällikkö sanoo ja kaivaa pienen kirjasen taskustaan.
-Ei sitä ainakaa uusimmassa uuskielen sanakirjassa näytä olevan.

keskiviikko 3. lokakuuta 2007

Väestämisvelevollissuuvesta

Tulipaha tuossa eilissä ehtoona asjaa komentokorsuu. Usottako jotta mie meinasi lentiä peresiilleni, ku piäsin sinne: Herroilla ol sielä televisijo! Ei meilä mosureilla vuan! No, sielähä se akrekaatti huutaa mäillä yötäpäivää muutennii, jotta kai siittä sitte riittääpi virtaskaista yhtee televisijooki.

No emmie siitä ruvenna kirijottammaa, ku heitillä ompi tuo televisijo, vua siitä mittee sieltä tul. Emmie sitä ohojelmoo kokonaa kerinnä siinä kahtoo, ku ol kiire takasii ommaa korsuu, mut semmie siitä kerkesi kahtoo, jotta nuo mannet hyö ovattii lainkuulijaasta kansoo! Ainannii on tuo tieliikeennlaki hallusa, vaekka rikoslain kansa oiski sitte vähä niipunnaappusest.

Mie oun aina luullu, jotta väestämivelevollissuus osotettaa eriksensä liikennemerkkilöilä, vua manneilla onnii omat systeemisä siinännii. Heilä jos joku onpi olluna onnettommuvesa, nii häne sukusa suapi siitä etuajo-oekeuven ja se kuka sen onnettommuveen aihevutti, nii häne suvullasa onnii siitä lähtije väestämisvelevollissuus kohattaessa.

Elikkähäntä jos ny vaikka Aleksi ompi piästännä Feijusta ilimat pihalle, nii Aleksin suvulla onnii siitä lähtijen väestämisvelevollissuus ja Feijun suvulla etuajo-oekeus. Kaikkee hyö keksiivättii! Jos piästettää jostainnii ilimat pihalle, niin sukulaeset suavat etuajo-oekevuuen ja tiän pistäjän sukulaesile tuas tulloopi väestämisvelevollissuus kohattaesa.

Vua kaet tuo on sittennii hyvä asja ku hyö tuolviisii sutjakasti toisijjaa väestellööt, nii eivät nii helepolla törmäele toestesa puukkoloehe. Mut ny miun pittää tästä lähtöö luotiloeta väestelemmää. Kuuluu nuapur sielä tuas remeltävä. Suataspa tännennii tuommoset etuajo-oekeus ja väestämisvelvollissuus siännöt!

keskiviikko 12. syyskuuta 2007

Mää ihmettele kauhiast...

Mää kuuli pataljoona hevosmiähilt, jot pataljoona kirjuri ol sanonu jot Rysselis herra oliva kiältäne osottamast miälttä Euroopa islamilastumist vastta. Kui ny joku voi simmotti kiälttä? Mää ihmettele kauhiast. Eiks Euroopa mais o ilmasu- ja kokoontumisvappaus? Kyl muslimi saa huutta karul pää punasen jot "Kualema juuttalaisil!"ja "Kualema ristityil!" ja kaikke muuta mikä pitäs olla lais kiälletty! Jos mää menisi huutta karul simmotti ni polis tulis heti ja korjais mut putkka.

Mut kai niil muslimil o sit eri laki ku meil muil. No nehä kyl haluukki tänne sen sharia lain et ei sais ees Marski synttymäpäivän otta yhtä hömppsy leikattu konjakki, ku het lyärä pää poikki. Ja näti flikakki jouttus kulkke simmotti säki päälä etei näkis ees kui nätei he ova.

Suammeki tulee muslimi ovist ja ikkunoist ja vaatti et kaikk heidä tavat pitä kunnioitta ja et koht ei saa es laitta sianliha hernerokka, ku se loukka heit ni kauhia pal! Mää ole ku Turu Sanomii lukenu vaivasest kansakoulust päästtyä, mut kyl ny mäki sen tiedä ettei simmotti voi vaatti! Jos he ei halu syädä sianliha ni olkko syämät, mut ei kukka voi sano meiti töpinäl mitä he saa laitta hernerokka! (Ois muute hyvä jos laittasva vähä enemmä hernnei siihe ku niit o aina ni surkkia vähä.)

Ja kaikki muitakki kummi tapoi he tua mukanas. Ennä ei voi es kaupunkil kulkke rauhas, ku heti o joku moniossaaja ryästämäs sua ja tuikkamas puukol kylkke. Ja näti flikat ei uskalla kulkke kaupunkil, ku he jouttu yllätysseksi kohtteiks puistos tai kirjasto pihal. No kirjastoha o simmotti kultturikeskuksi, jot kai se sit o simmotti kultturirikastamist ku porukal olla näti flika kans sillai, vaikkei se haluiskka.

Ja Amerikas lennetä konei päi taloi ni et ne sorttu. Ja Euroopas pommiteta juni ja bussei. Mää ihmettele kauhiast. Toissi muslimeiki he tappa senkku kerkkivä. Irakiski kuale parisatta ihmist päiväs ku he räjäyttele ittes autois. Miks heiti sillai pittä tehä? Joku imami sanos heil jot sää pääse paratiisi ja saa kauhia pal neitsyi ku meet ja räjäytät ittes karul auttos! Miks heiti pittä räjäyttä simmotti ihmissi ku ei oo heil mittä tehny? Mää ihmettele kauhiast.

Kui maar joku voi rakasta simmotti rikollissi ja terroristtei nii et kiälttä osottamast miälttä sitä vastta ku he tule tänne ja teke pahoja tääl? Jos joku rakasta nätei flikoi, ni sen mää kyl ymmärrä. Mut rikollissi ja terroristtei! Ei jumalauta! Mää ihmettele! Mää ihmettele kauhiast! Mää ole ko klapil päähä lyäty! Mut älkkä Rysseli herra menettäkö toivoan. Kyl maailmas rikollissi ja terroristtei piissa.

Mut ei maar! nyt siel Rokan Antti huuttele jotai et on partio haudas! Pittä mennä kattoma mikä siäl ny on hätän. Mää kirjottele taas ku kerkkiä. Ja terveissi velipojal!

perjantai 7. syyskuuta 2007

Kyllä pistää vihaks

No tämä se nyt tästä vielä puuttui! Saatiin tänne rintamalle tieto, että rättipäät aikovat perustaa oman puolueen, ja puuhamiehenä on vielä suomalainen käännynnäinen! Perskeles! Lopun aikoja eletään! Sanokaa minun sanoneen!

Syynä puolueen perustamiselle on kuulemma se ettei muslimien ääni ole kuulunut tarpeeksi muuta kautta!!! Siis ei ole kuulunut! Häh! Eihän tässä maassa enää mikään muu kuulukaan kuin musulmaanien ja heidän myötäilijöidensä valitus siitä, miten heitä syrjitään ja potkitaan päähän!

Perskeles! Ihan tässä rauhallisempikin mies hermostuu. Ja sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt, niin ne ovat enemmänkin ne musulmaanit ja muut maahanmuuttajat, jotka harrastavat sitä päähän potkimista. Vaikka maanpetturien hallussa oleva media koettaakin lakaista asian maton alle.

Punaviherpiipertäjät ja muut puunhalailijat vinkuvat siitä, miten maahanmuuttajat joutuvat koko ajan rasististen rikosten kohteiksi. Missä niitä rasistisia rikoksia muka on tapahtunut? Häh! Minä kysyn vaan. Vantaalla takavuosina oli joukkotappelu, jossa oli osapuolina somalit ja suomalaiset, mutta siinäkin oli syytä niin sysissä kuin sepissäkin. Ja Joensuussa muutama hiusrajoitteinen nuori koetti pelotella maahanmuuttajia. Voi kauheeta, sanon minä!

Jos somalit ja muut "kulttuurimme rikastuttajat" kerran joutuvat koko ajan olemaan peloissaan, että joku skinijoukko hyökkää heidän kimppuunsa seuraavan kulman takaa, niin miten he sitten uskaltavat notkua kaiket päivät Helsingin rautatieasemalla ja muualla ympäri Stadia? Perskeles!

Suomalaisethan tässä saavat olla peloissaan, kun liikkuvat kaupungilla! Pikkulapsia ahdistellaan, ihmisiä ryöstetään keskellä kaupunkia ja annetaan vielä varmemmaksi vakuudeksi puukosta kylkeen. Ja naiset eivät uskalla kohta lähteä kotoa ulos, kun voi joutua raiskatuksi puistossa, keskellä kaupunkia! Ja ketkä tekijöinä? Nämä "syrjityt" ja "päähänpotkitut", joiden ääni ei kuulu tarpeeksi!

Suomalaisten ääni täällä ei enää kuulu tarpeeksi! Suomalaisista on tullut b-luokan kansalaisia omassa maassaan! Suomalaisiin kohdistuu jatkuvasti väkivallantekoja maahanmuuttajien toimesta, mutta kuka niistä on on huolissaan? Ei ainakaan suomalainen "älymystö". Suomen valtiojohto ja "edistykselliset" piirit ovat taas kerran rähmällään. Ennen vanhaan oltiin rähmällään Neuvostoliiton suuntaan ja nyt ollaan rähmällään muslimien edessä.

Kyllä musulmaanien oloja pitää parantaa! Heillähän on niin vaikeaa Suomessa ja heitä syrjitään koko ajan! Tietysti he tarvitsevat oman puolueen ajamaan heidän asioitaan! Mutta kuka ajaisi suomalaisten asiaa? Kuka toisi esille suomalaisten syrjimisen, suomalaisiin kohdistuvat toistuvat väkivallanteot ja suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin vähittäisen murenemisen vieraan kulttuurin paineessa? Kysynpähän vaan.

Mutta nyt saa tämä meuhkaaminen riittää. Kuuluvat tuolla jo töpinän pojat huutelevan syömään. Ei kun pakki kouraan ja katsomaan josko hernerokassa olisi tänään herneitäkin:)

keskiviikko 5. syyskuuta 2007

Kirje täältä jostain

Velipoika on lähetellyt linkkejä eri blogeihin joissa käsitellään hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamia ongelmia rakkaassa isänmaassamme. Taistelut ovat kuitenkin olleet niin kiivaita, etten ole saanut aikaiseksi sen vertaa että olisin niihin sen syvällisemmin tutustunut.

Pääsin sitten kuitenkin lomalle täältä rintamalta ja lomalla kerkesin sitten lueskelemaan noissa blogeissa olevia kirjoituksia ja totesin: "kas, perskeles! Näissähän on asiaa!" Ensin ryhdyin kommentoimaan kirjoituksia, sen mitä nyt taistelun melskeeltä kerkesin. Sitten rupesin ajattelemaan: "Pitäisiköhän minunkin kantaa korteni kekoon tässä isänmaan tulevaisuuden kannalta elintärkeässä asiassa?"

Niinpä päätin minäkin perustaa oman vaatimattoman blogini ja ryhtyä kirjoittelemaan mieltäni vaivaavista asioista: maahanmuutosta, sananvapauden riistosta, turvattomuudesta isänmaassamme ja muusta sellaisesta. Tässä on nyt ensimmäinen, kiirellä taistelujen välissä kyhätty kirjoitelma.

Puhun blogin etusivulla Kolmannesta maailmansodasta, sillä sellaistahan paraikaa käydään. Osapuolina ovat kehittynyt länsi ja kehittymättömien Afrikan ja Aasian maiden asukkaat, erityisesti muslimit. Koetan tässä blogissa käsitellä kiihkottomasti (vaikka se voikin joskus olla vaikeaa) niitä ongelmia joita tuo sota aiheuttaa tavallisen länsimaisen ihmisen jokapäiväiseen elämään. Vaikka asia on vakava, yritän pehmentää sitä huumorilla jos vain mahdollista.

Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa nyt ei vielä ole pahemmin varsinaista asiaa, kunhan nyt vain kertoilen millainen tästä blogista on tarkoitus tulla. Se tuleeko siitä sitten aiotunlainen onkin kokonaan toinen juttu.

Mutta perskeles... Nyt tuli hälytys!!! Pakko lopettaa. Kirjoittelen taas lisää kun taistelut taukoavat.

Weekendsoldier